JOGI NYILATKOZAT

www.freestream.hu

hatályos ettől a naptól: 2022.10.16

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak, illetve médiafájlok kivételével) az MComp (https://www.mcomp.hu, üzemeltető: Bujdosó lajos, cím: 1157 Budapest, Erdőkerülő 41.) kezeli.

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat, hivatkozásokat. A regisztrációval Ön elfogadja a jogi nyilatkozatban, adatkezelési tájékoztatóban és a felhasználói feltételekben foglaltakat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © FreeStream. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a FreeStream, mint szerző vagy eredeti előadó (pl. médiatartalom) írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét) vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldalon a regisztrált felhasználók médiatartalmat oszthatnak meg, melynek részéről, vagy egészéről másolatot készíteni a weboldal tulajdonosának vagy a mű szerzőjének írásos engedélye nélkül szigorúan TILOS!

Felelősség

A weboldal tartalmát fejlesztője a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag szórakoztató jelleggel működik és a weboldal fejlesztője vagy tulajdonosa döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a FreeStream nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A weboldalon kizárólag olyan tartalmak oszthatók meg, melyek után igazoltan jogdíj van fizetve. A megosztott tartalom jogszerűségét a FreeStream tulajdonosa mindaddig nem ellenőzi, míg az ellen bejelentés nem érkezik. Emiatt a FreeStream üzemeltetője felelősségre nem vonható.

A törvény által megengedett mértékig a FreeStream ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha a keletkezett kár a FreeStream szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a FreeStream jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A FreeStream nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velem:

FreeStream - Online Streaming Server
Email cím: info@freestream.hu, info@mcomp.hu
Telefonszám: +36 70 431 2840

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: RackForest Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Weboldal: https://rackforest.com
Elérhetőség: info@rackforest.hu

Egyéb rendelkezések

A FreeStream fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.